تخلیه فوری ملک مورد اجاره

تخلیه فوری ملک مورد اجاره

از جمله دعاوی که در امور حقوقی وجود دارد دعوای تخلیه ملک است به این معنا که طی اجاره نامه بین موجر و مستاجر توافقی صورت میگیرد مبنی بر این که مستاجر در مدت مشخص شده در اجاره نامه مالک منافع آن ملک شود .امکان دارد که با توافق مجدد طرفین قرارداد اجاره تمدید گردد.اما اگر در پایان مدت مندرج در اجاره نامه به هر دلیلی رضایت به تمدید مجدد آن وجود نداشته باشد موجر می تواند از طریق قانونی نسبت به تخلیه ملک خود اقدام نماید.از جمله دعاوی تخلیه ملک دستور تخلیه فوری و حکم تخلیه می باشد.

شرایط دستور تخلیه فوری ملک

برای اینکه بتوانیم از مزایای تخلیه فوری ملک استفاده کنیم نیازمند این است که در زمان نگارش قرارداد اجاره ی خود یک سری نکات مهم را رعایت کرده باشیم :
۱.اولین نکته این است که قرارداد کتبی اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد.
۲.علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضا کرده باشند.بنابراین صرف حضور شاهد ها کفایت نمیکند و حتما باید امضا ذیل قرارداد صورت گرفته باشد .
۳.در اجاره نامه برای قرارداد اجاره مدت تعیین شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد.
نکته ی بسیار مهم این است که تنها نسبت به اماکن مسکونی یا اماکن تجاری فاقد سرقفلی و حق کسب و‌پیشه میتوان تقاضای دستور تخلیه
نمود

حکم تخلیه چیست؟

در صورتی که اجاره نامه ی تنظیم شده بین موجر و مستاجر‌ فاقد شرایط لازم جهت صدور دستور تخلیه فوری باشد به عنوان مثال دو شاهد زیر قرارداد اجاره را امضا نکرده باشند یا علت تخلیه چیزی غیر از انقضای مدت اجاره باشد و یا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشده باشد موجر ناچار به طرح دادخواست تخلیه به دادگاه
خواهد بود.همچنین در صورتی که موضوع اجاره مربوط به اجاره ی املاک تجاری قبل از سال ۵۶باشد با اتمام مدت اجاره موجر نمی تواند دادخواست تخلیه بنماید و تخلیه ی این ملک صرفا در موارد مشخص و پیش بینی شده و فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

۱.دستور تخلیه که توسط شورای حل اختلاف صادر میگردد اما حکم تخلیه توسط دادگاه صادر می شود

۲.دستور تخلیه به صورت فوری ،خارج از نوبت رسیدگی می گردد اما در مورد حکم تخلیه دادگاه فوری نبوده و مانند سایر دعاوی و‌در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه که طولانی تر از دستور تخلیه می باشد رسیدگی می شود .

۳.دستور تخلیه مختص اماکن مسکونی است و در مورد اماکن تجاری هم به شرطی که این اماکن تجاری دارای سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و تجارت نباشند قابل رسیدگی است.اما حکم تخلیه هم نسبت به اماکن مسکونی و هم تجاری قابل صدور است.

۴.برای اجرای دستور تخلیه فوری نیاز به صدوراجرائیه نیست و بعد از صدور و ابلاغ دستور تخلیه ۳روز به مستاجر فرصت داده می شود تا ملک را تخلیه نماید.اما در مورد حکم تخلیه صادر شده از دادگاه اجرائیه صادر می شود و به مستاجر ابلاغ می شود .اگر مستاجر ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به تخلیه نکند اجرای احکام دادگاه با توسل به قوای قهریه اقدام به تخلیه ملک میکند
۵.حکم تخلیه قابل تجدیدنظر خواهی است اما دستور تخلیه قابل اعتراض نیست .اما در صورتی که مستاجر نسبت به آن اعتراضی داشته باشد میتواند به دادگاه مراجعه و نسبت له آن موضوع درخواست رسیدگی نماید اما این اعتراض جلوی اجرای حکم تخلیه را نخواهد گرفت

تفاوت دستور تخلیه اجاره نامه عادی و اجاره نامه رسمی
در صورتی که اجاره نامه به صورت عادی یا در دفتر املاک به امضای طرفین و شهود رسیده باشد صدور دستور تخلیه ی آن در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صورت میگیرد.

اما در صورتیکه اجاره نامه در دفترخانه اسناد رسمی به امضای طرفین رسیده باشد و در واقع اجاره نامه ی رسمی باشد می توان تخلیه ی آن را از طریق اداره ی اجرای‌ثبت نیز پیگیری کرد.

مدارک لازم جهت دستور تخلیه

۱.سند مالکیت
۲.اجاره نامه
۳.مدارک هویتی
درصورتی که بخواهید برای انجام امور تخلیه اقدام به اخذ وکیل دادگستری نمایید نیازمند ثبت نام در سامانه ثنا و سپس تنظیم وکالتنامه الکترونیکی با وکیل متخصص در حوزه ی املاک می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.