آنچه درباره شرایط و نکات طلاق از طرف مرد باید بدانید

طلاق از طرف مرد یکی از جنبه‌های جدایی زوجین است. طلاق از طرف زن با طلاق از طرف مرد، از نظر فرم و محتوا تفاوت‌هایی دارد. انجام مراحل طلاق توافقی ، بدون نیاز به حضور زوجین در هیچ مرحله‌ای بوده و کارشناسان رادگام در اسرع وقت فرآیند مربوطه را از طرف وکلا پیگیری می‌کنند. طلاق از طرف مرد معمولا ظرف 15 تا 30 روز انجام شده و مشاوره رایگان رادگام در خدمت موکلان گرامی است. طلاق از طرف مرد، معایبی دارد. شرایطی داشته و مدارکی  مورد نیاز است.

در این گفتار وبلاگ تخصصی رادگام، درباره دلایل موجه در رابطه با طلاق از طرف مرد، شرایط و مدرت زمان رسیدگی به پرونده و مدارک مورد نیاز و نقش وکیل در زمان ثبت درخواست طلاق از طرف مرد، نکات بسیار مهمی ارائه شده و در پایان گفتار نیز به پرسش‌های متداول مخاطبان از رادگام پرداختیم.

باما همراه باشید.

دلایلی که در رابطه با طلاق از طرف مرد قابل قبول است

ماده 1133 قانون مدنی، به هر حال، اختیار طلاق را به مرد داده است. اگر چه بانوان ایرانی، نسبت به این موضوع اعتراض دارند. مرد قادر است که با دلایل موجه خود، که گاها غیر موجه نیز جلوه می‌کند، دادخواست طلاق را به دادگاه صالحه ارائه دهد. موجه بودن دلایل طلاق، برای موقعی است که حقوق زن به وی تعلق می‌گیرد.

دلایلی که قانون برای مرد به منظور طلاق همسرش اعلام کرده به شرح زیر است:

 • ترک کردن زن از زندگی به هر دلیلی
 • عقیم بودن زن
 • بیمار بودن زن
 • عدم تمکین زن در زندگی مشترک
 • سوء زن در رفتار زوجه
 • اگر یک زن به حبس محکوم شود شوهرش می‌تواند دادخواست طلاق دهد.
 • اما طلاق از طرف مرد، معایبی هم دارد که باید به آن توجه شود.

معایب طلاق از طرف مرد

یکی از معایب طلاق از طرف  مرد آن است که این فرآیند 4 تا 6 ماه به طول انجامیده و مدت زمان گاها بیش از این مقدار خواهد شد. تنصیف دارایی در طلاق از جمله مسائلی است که در طلاق از طرف فرد، موضوعیت پیدا می کند.

اگر سوء اختلاف در زن وجود نداشته باشد، مرد موظف است که همه دارایی به دست آمده در طول زندگی مشترک را تا حداکثر 50 درصد با توجه به تشخیص و تایید دادگاه و هم‌چنین موجود بودن دارایی‌ها، به زن پرداخت کند.

مرد برای طلاق زنش نیز باید شرایطی داشته باشد. شروط 4 گانه باید رعایت شود.

 

شرایط 4 گانه مرد برای دادخواست طلاق همسر

مرد باید بالغ باشد. عاقل باشد و قاصد. هم چنین برای طلاق زنش، مختار باشد. اگر یکی از این شروط، اظهار نشود، دادخواست طلاق، رسیدگی نمی‌شود و رد می‌شود.

مدت رسیدگی به دادخواست طلاق از طرف مرد

در زمان تسلیم دادخواست طلاق از طرف  مرد و ثبت آن، در صورتی که به مرحله‌ای برسد که امکان برگزاری جلسه دادگاه مو صدور حکمطلاق باشد، هر دو طرف برای اجرای مراحل مربوطه و حکم طلاق باید در دادگاه حضور یابد.

اگر زن، اعتراض به حکم طلاق دارد، بایستی برای رسیدگی به درخواست طلاق از طرف  مرد، در دادگاه یا دفترخانه حضور پیدا کند، اگر چنین نکند، فرآیند طلاق بیش از حد معمول خواهد بود.

 

قانون مدنی ایران، صورت‌های دو گانه را برای حکم طلاق معرفی کرده است:

 • یکی پس از ثبت درخواست و اعلام رای در مرحله صدور حکم، شاهد اعتراض زن به رای صادره باشیم. در این حالت پرونده به مرحله تجدید نظر رفته و برای بررسی اعتراض زن، دیوان عالی کشور باید نظر دهد. اگر مرد برای آن که به خواسته خود برسد، حداقل 12 ماه باید منتظر باشد.
 • دیگری بعد از ثبت درخواست طلاق از طرف مرد و اعلام رای در مرحله صدور حکم، زن به رای صادر شده هیچ اعتراضی نداشته باشد، حکم طلاق قطعی بین 4 تا 6 ماه صادر و صیغه طلاق جاری می شود.

برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد، مدارکی نیاز است که در ادامه این گفتار رادگام به آن اشاره می‌کنیم.

 

مدارک ثبت درخواست طلاق از طرف مرد

اولین مدرک، شناسنامه و کارت ملی مرد و سند ازدواج است. اگر مدارک اصلی در دسترس نباشد، مرد می تواند به مرجع صادرکننده مدارک رفته و درخواست المثنی نماید. سپس برای ثبت درخواست طلاق اقدام کند.

اولین مدرک، شناسنامه و کارت ملی مرد و سند ازدواج است. اگر مدارک اصلی در دسترس نباشد، مرد می تواند به مرجع صادرکننده مدارک رفته و درخواست المثنی نماید. سپس برای ثبت درخواست طلاق اقدام کند.

قابل ذکر است که انجام طلاق غیابی از طرف مرد نیز وجود دارد.

 

طلاق غیابی از طرف مرد

طبق م اده 1133 قانون مدنی، طلاق غیابی از طرف مرد، بایستی بر اساس شروطی انجام شود. اگر زن، در زندگی مشترک، غیبت دارد، مرد به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق غیابی را ثبت می‌کند. مراحل طلاق از طرف مرد، به صورت غیابی این گونه است که درخواست وی به داوری ارجاع شده و  اگر مرد آن را تایید کند، گواهی عدم سازش صادر می شود.

برای حضور زن در مرحله رسیدگی پرونده نیز، نامه ای ارسال  می شود تا به دادگاه در زمان مقرر مراجعه کند. اگر زن یا وکیلش در محل دادگاه حضور پیدا نکند، حکم طلاق غیابی صادر خواهد شد.
در صورتی که یک مرد ایرانی، همسر غیر ایرانی داشته باشد، ایشان برای دادرسی در دادگاه حضور پیدا نکند، مرد می تواند بر اساس حکم  طلاق غیابی، از همسر خود جدا شود. بهتر است با وکیل طلاق توافقی رادگام مشورت کنید و اطلاعات را کسب فرمایید.
حکم طلاق غیابی از طرف  مرد، بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی به مدت 20 روز بوده و قابلیت واخواهی دارد. مراحل طلاق و طلاق غیابی از طرف زن را از کارشناسان رادگام از طریق فرم ارتباط با ما استعلام کنید.
 

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد نیز شرایطی دارد. مرد پیش از آن که نسبت به ثبت دادخواست طلاق غیابی اقدام نماید، باید شرایط بعد از آن را در نظر بگیرد. مهم ترین موضوع شرایط طلاق از طرف مرد این است که مرد بایستی به این موضوع آگاه بوده و حق و حقوق زن را کامل پرداخت نماید.

یعنی مهریه زن را پرداخت کرده و اگر زن، شرایط تنصیف دارایی در طلاق و دارایی های شوهر را داشته باشد، مرد بایستی آن را به زن پرداخت نماید. تقسیم اموال بایستی زیر نظر دادگاه صورت بگیرد. اینجا، نقش وکیل مجرب در زمان ثبت درخواست طلاق از طرف  مرد، اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

 

وکیل چه نقشی در زمان ثبت درخواست طلاق از طرف مرد دارد؟

یک وکیل مجرب مثل وکلای کارآزموده گروه حقوقی رادگام، امری مهم در فرآیند طلاق از طرف  مرد به شمار می رود. زمانی که یک وکیل با تجربه با پرونده های موفق طلاق، فرآیند پیگیری دادخواست طلاق از طرف  مرد را در دستور کار قرار می دهد، به دلیل اشراف به قانون، از تضعیف حقوق مرد، جلوگیری می‌کند.

هم‌چنین دیگر نیازی به حضور مرد در جلسات داوری نیست و اجرای حکم طلاق بدون حضور مرد دنبال می شود. نحوه پرداخت حق و حقوق زن توسط وکیل مجرب با توجه به مصلحت مرد صورت خواهد گرفت.

گفتیم که مساله مهریه در طلاق از طرف مرد، موضوعیت دارد. موضوع مهمی است و از  مسائل اساسی در طلاق است.

 

مهریه چگونه تعیین می شود؟

در موضوع طلاق ، هنگامی که قاضی قصد داشته باشد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید، مشروط می کند این کار را به تعیین تکلیف در موضوع مهریه.

 • اگر زن باکره باشد، نصف مهریه به وی تعلق خواهد گرفت. نحوه پرداخت مهریه هم این گونه خواهد بود که اگر مرد از تمکن مالی مطلوبی به تشخیص دادگاه برخوردار باشد، کل مهریه را به شرط عندالمطالبه بودنش، پرداخت نماید. با طرح دعوای اعسار و تشخیص صحت ادعاوی وی توسط دادگاه، رای به قسطی بندی مهریه خواهد رسید.
 • اگر مهریه زن، عندالاستطاعه  باشد، تمکن مالی مرد نیز به تایید دادگاه برسد، حق و حقوقی که دارد و شامل مهریه او نیز هست، به زن تعلق خواهد گرفت و به حساب وی پرداخت می شود.

نحوه محاسبه مهریه دختر باکره را در بخش پاسخ به پرسش های متداول اشاره کردیم.

 

حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد

موضوع دیگری که در این گفتار مجله حقوقی رادگام باید به آن اشاره کرد، تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد است. حضانت فرزند بر اساس رعایت شرایط قانونی و مصلحت وی است و تفاوتی در این که طلاق از طرف مرد باشد یا جدایی از طرف زن باشد، نیست.

حضانت فرزند پسر یا دختر تا 7 سالگی با مادر بوده و پس از آن، حضانت دختر تا 9 سالگی در اختیار پدر و حضانت پسر تا 15 سالگی با پدر است.

البته قاضی می تواند بر اساس شرایط والدین فرزند، مثل زمانی که مادر مجددا در زمان حضانت فرزندانش ازدواج کرده، حضانت هر یک را سلب کند.

پاسخ به پرسش های متداول کاربران رادگام درباره طلاق از طرف مرد

مهریه دختر باکره از چه زمانی رسمی می شود؟

از زمان جاری شدن صیغه عقد، زن، مالک مهریه است. هر گونه تصرف در آن، مجاز است. اگر مهریه در عقد موقت مشخص نشود، عقد باطل  است.

مهریه دختر دوشیزه چگونه است؟

بر اساس قانون، اگر دختر دوشیزه، مهریه خود را مطالبه کرده و کل مهریه را دریافت نماید و بعدا اثبات شود که زن باکره بوده، بایستی نصف مهریه را به همسر عودت کند. طبق ماده 1092 قانون مدنی، اگر شوهر پیش از نزدیکی، همسر خود را طلاق دهد، زن مستحق نیمی از مهریه خواهد بود. اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلا پرداخت کرده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا مسترد کند.

مهریه در دوران عقد به خانم تعلق می گیرد. اگر خانم و آقا رابطه زناشویی با هم نداشته باشند یعنی سکس نداشته باشند، خانم قادر است که برای دریافت مهریه ، به  صورت اقساطی یا کامل اقدام کند. در شرایطی که مهریه به صورت عندالمطالبه باشد. حق حبس زوجه در شرایطی است که زن و شوهر رابطه جنسی نداشته باشند.

 
طلاق از طرف مرد چگونه انجام می شود؟

طلاق از طرف مرد با اثبات دلایل موجهی که قانون مشخص کرده و در بالا به آن اشاره کردیم انجام می شود. مثل ترک زندگی توسط زن و عقیم بودن زن.

اگر مرد، حق و حقوق زن را پرداخت نکند، می تواند طلاق دهد؟

خیر

مهریه در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

همانطور که در این گفتار رادگام اشاره کردیم، اگر زن، ویرجین یا باکره نباشد، نصف مهر به وی تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت کل مهر به وی تعلق می گیرد. حتی اگر زن، ازدواج مجدد کند، پرداخت نصف مهریه زن، از دیون مرد است. حتی اگر توان مالی خوبی ندارد، بایستی قسط بندی کند.

هزینه طلاق از طرف مرد توسط گروه وکلای رادگام چقدر است؟

بسته به پیچیدگی پرونده و مدارک موجود، مدت زمان مورد نیاز برای پیگیری پرونده توسط وکلای رادگام بررسی و قیمت نهایی به متقاضیان گرامی اعلام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق فرم ارتباط با ما، در تعامل باشید.

مخاطب گرامی

اگر درباره طلاق از طرف مرد، پرسشی دارید یا قصد انجام این فرآیند از طریق گروه وکلای تخصصی رادگام دارید، مراتب را از طریق فرم ارتباط با ما اطلاع دهید. لینک این گفتار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی دارید به اطلاع هموطنانی که قصد انجام امور حقوقی طلاق دارند، برسانید.