الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار چیست؟

الزام به اخذ پایان کار، دعوایی حقوقی است که مالک یا شریک ملکی که در حال ساخت است، علیه سازنده یا پیمانکار ساختمان اقامه می‌کند. در این دعوا، خواهان خواستار الزام خوانده به اخذ پایان کار ساختمان است.

پایان کار، سندی رسمی است که توسط شهرداری پس از اتمام عملیات ساختمانی و احراز عدم خلاف در بنا و تطابق بنای احداثی با پروانه ساخت صادر می‌شود. این سند، گواهی می‌دهد که ساختمان از نظر فنی و مقررات شهرسازی مورد تایید شهرداری است.

الزام به اخذ پایان کار، یکی از مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. بدون پایان کار، امکان تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت وجود ندارد.

برای طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار، خواهان باید دادخواستی به دادگاه صالح تسلیم کند. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و مستندات دعوا ذکر شود.

دادگاه پس از دریافت دادخواست، آن را بررسی می‌کند و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به الزام خوانده به اخذ پایان کار صادر می‌کند.

در صورت عدم اجرای حکم دادگاه، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام، حکم را اجرا کند.

دلایل طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار عبارتند از:

عدم انجام تعهد سازنده یا پیمانکار
جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مالک یا شریک ملک
امکان تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت
در صورتی که سازنده یا پیمانکار از اخذ پایان کار خودداری کند، مالک یا شریک ملک می‌تواند با طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار، حق خود را مطالبه کند.

طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار عبارتند از:

خواهان: شخصی است که از صدور پایان کار منتفع می‌گردد؛ مانند شخصی که ملک احداث شده را خریداری نموده یا خریداری که اعتبار گواهی پایان کار ساختمان موضوع معامله وی منقضی شده است.
خوانده: شخصی است که بر اساس قانون و یا قرارداد، اخذ پایان کار بر عهده او قرار گرفته و این شخص می‌تواند مالک، فروشنده یا پیش فروشنده ملک و یا شخص سازنده ملک است.
در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم. در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خوانده دعوا شهرداری می‌باشد.

بنابراین، در صورتی که مالک یا سازنده ساختمان نسبت به اخذ پایان کار اقدام نکند، هر ذی نفعی می تواند علیه مالک یا سازنده یا شهرداری، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.

برای طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار، خواهان باید دادخواستی به دادگاه صالح تسلیم کند. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و مستندات دعوا ذکر شود.

دادگاه پس از دریافت دادخواست، آن را بررسی می کند و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به الزام خوانده به اخذ پایان کار صادر می کند.

در صورت عدم اجرای حکم دادگاه، خواهان می تواند از طریق اجرای احکام، حکم را اجرا کند.

در صورتی که مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار را در اختیار ندارید، می‌توانید از خدمات وکیل ملکی استفاده کنید. وکیل ملکی می‌تواند شما را در جمع‌آوری مدارک لازم و طرح دعوی در دادگاه راهنمایی کند.

مراحل قانونی الزام به اخذ پایان کار چیست؟

مراحل قانونی اخذ پایان کار ساختمان به شرح زیر است:

درخواست پایان کار به شهرداری و تشکیل پرونده:
مالک یا سازنده ساختمان باید با مراجعه به شهرداری منطقه‌ای که ساختمان در آن واقع شده است، درخواست پایان کار دهد. در این مرحله، شهرداری پرونده‌ای برای ساختمان تشکیل می‌دهد و مدارک مورد نیاز را از مالک یا سازنده دریافت می‌کند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست پایان کار عبارتند از:

اصل و کپی سند مالکیت
اصل و کپی پروانه ساختمان
اصل و کپی گواهی عدم خلاف
اصل و کپی گواهی تاییدیه پایان کار آسانسور
اصل و کپی رسید پرداخت عوارض نوسازی
اصل و کپی صورتجلسه تفکیکی (در صورت وجود)
تعیین و بررسی خلافی ملک:
پس از تشکیل پرونده، شهرداری از ساختمان بازدید می‌کند و بررسی می‌کند که آیا ساختمان دارای خلافی است یا خیر. در صورت وجود خلافی، شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌دهد.

تاییدیه رییس بازرسی، معاون شهرسازی و شهردار:
در صورتی که ساختمان دارای خلافی نباشد، پرونده به واحد بازرسی ارجاع می‌شود. در این مرحله، رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهردار پرونده را بررسی می‌کنند و در صورت تایید، پایان کار صادر می‌شود.

صادر شدن مجوز پایان کار ساختمان:
پس از تایید پرونده توسط مراجع مربوطه، شهرداری پایان کار ساختمان را صادر می‌کند. پایان کار، سندی رسمی است که گواهی می‌دهد ساختمان از نظر فنی و مقررات شهرسازی مورد تایید شهرداری است.

زمان صدور پایان کار ساختمان به عوامل مختلفی مانند حجم ساختمان، نوع کاربری ساختمان و منطقه شهرداری بستگی دارد. معمولاً صدور پایان کار ساختمان بین 1 تا 3 ماه طول می‌کشد.

در صورتی که ساختمان دارای خلافی باشد، مالک یا سازنده باید نسبت به رفع خلافی اقدام کند. پس از رفع خلافی، پرونده مجدداً به شهرداری ارسال می‌شود و مراحل صدور پایان کار ادامه می‌یابد.

مدارک لازم جهت دادخواست الزام به اخذ پایان کار:

اصل و کپی سند مالکیت: سند مالکیت، مدرکی است که مالکیت شخص بر ملک را اثبات می‌کند.
اصل و کپی قرارداد مشارکت در ساخت یا مبایعه نامه: قرارداد مشارکت در ساخت یا مبایعه نامه، سندی است که توافقات بین مالک و سازنده را در خصوص ساخت و ساز ساختمان مشخص می‌کند.
اصل و کپی پروانه ساختمان: پروانه ساختمان، سندی است که شهرداری برای ساخت ساختمان صادر می‌کند.
اصل و کپی گواهی عدم خلاف: گواهی عدم خلاف، سندی است که شهرداری صادر می‌کند و تایید می‌کند که ساختمان دارای خلافی نیست.
اصل و کپی صورتجلسه پایان کار آسانسور: صورتجلسه پایان کار آسانسور، سندی است که تایید می‌کند آسانسور ساختمان مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
اصل و کپی رسید پرداخت عوارض نوسازی: رسید پرداخت عوارض نوسازی، سندی است که تایید می‌کند عوارض نوسازی ساختمان پرداخت شده است.
در صورت وجود هرگونه دلیل یا مدرکی که حاکی از عدم انجام تعهد سازنده یا پیمانکار در خصوص اخذ پایان کار باشد، خواهان می‌تواند آن را به عنوان مدرک در دعوا ارائه دهد.

برای طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار، خواهان باید دادخواستی به دادگاه صالح تسلیم کند. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و مستندات دعوا ذکر شود.

دادگاه پس از دریافت دادخواست، آن را بررسی می‌کند و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به الزام خوانده به اخذ پایان کار صادر می‌کند.

در صورت عدم اجرای حکم دادگاه، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام، حکم را اجرا کند.

در صورتی که مدارک لازم جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار را در اختیار ندارید، می‌توانید از خدمات وکیل ملکی استفاده کنید. وکیل ملکی می‌تواند شما را در جمع‌آوری مدارک لازم و طرح دعوی در دادگاه راهنمایی کند.

در صورت وجود خلافی در ساختمان در طی مراحل اخذ پایان کار چه اتفاقی می افتد؟

درصورت وجود خلافی در ساختمان، شهرداری اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

ارسال اخطاریه به مالک یا سازنده: شهرداری ابتدا به مالک یا سازنده ساختمان اخطاریه‌ای ارسال می‌کند و از وی می‌خواهد که نسبت به رفع خلافی اقدام کند.

صدور رای کمیسیون ماده 100: در صورتی که مالک یا سازنده ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع خلافی اقدام نکند، شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌دهد. کمیسیون ماده 100 پس از بررسی پرونده، رای خود را صادر می‌کند.

اجرای رای کمیسیون ماده 100: رای کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که مالک یا سازنده از اجرای رای امتناع کند، شهرداری می‌تواند از طریق اجرای احکام نسبت به اجرای رای اقدام کند.

مصادره مال یا توقیف سند مالکیت: در صورتی که مالک یا سازنده از اجرای رای کمیسیون ماده 100 امتناع کند، شهرداری می‌تواند مال یا سند مالکیت وی را به نفع شهرداری ضبط کند.

تخریب ساختمان: در صورتی که خلافی ساختمان منجر به ناایمن شدن ساختمان شود، شهرداری می‌تواند نسبت به تخریب ساختمان اقدام کند.

در صورتی که مالک یا سازنده ساختمان نسبت به رفع خلافی اقدام کند، شهرداری پس از بررسی و تایید رفع خلافی، گواهی عدم خلاف را صادر می‌کند. این گواهی، یکی از مدارک لازم برای اخذ پایان کار ساختمان است.

تخلفات ساختمانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

تخلفات جزئی: این تخلفات شامل مواردی مانند اضافه کردن یک اتاق یا بالکن، تغییر کاربری برخی از قسمت‌های ساختمان، پیشروی غیرمجاز به معابر و غیره است.
تخلفات کلی: این تخلفات شامل مواردی مانند تغییر کاربری کل ساختمان، اضافه کردن طبقات به ساختمان، ساخت ساختمان در کاربری غیرمجاز و غیره است.
جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس نوع و میزان تخلف تعیین می‌شود. جریمه تخلفات جزئی معمولاً به صورت نقدی است، اما جریمه تخلفات کلی ممکن است به صورت نقدی، اخذ تراکم، اخذ عوارض و یا تخریب ساختمان باشد.

پرداخت هزینه های گواهی پایان کار بر عهده کیست؟

پرداخت هزینه های گواهی پایانکار بر عهده مالک یا سازنده ساختمان است. این هزینه ها شامل موارد زیر است:

هزینه صدور پروانه ساختمان: این هزینه توسط شهرداری تعیین می شود و بر اساس نوع کاربری ساختمان، متراژ ساختمان و موقعیت جغرافیایی آن محاسبه می شود.
هزینه نظارت فنی: این هزینه توسط نظام مهندسی ساختمان تعیین می شود و بر اساس نوع کاربری ساختمان، متراژ ساختمان و تعداد طبقات آن محاسبه می شود.
هزینه عوارض نوسازی: این هزینه توسط شهرداری تعیین می شود و بر اساس نوع کاربری ساختمان، متراژ ساختمان و موقعیت جغرافیایی آن محاسبه می شود.
هزینه رفع خلافی (در صورت وجود خلافی): این هزینه توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می شود و بر اساس نوع و میزان تخلف محاسبه می شود.
در صورتی که ساختمان دارای خلافی باشد، مالک یا سازنده باید علاوه بر هزینه های فوق، هزینه رفع خلافی را نیز پرداخت کند.

در برخی موارد، شهرداری ممکن است تخفیفاتی برای صدور پایان کار ساختمان در نظر بگیرد. این تخفیفات معمولاً برای ساختمان های قدیمی، ساختمان هایی که دارای کاربری عمومی هستند و ساختمان هایی که با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ساخته شده اند، در نظر گرفته می شود.

برای اطلاع از میزان دقیق هزینه های گواهی پایانکار، می توانید با شهرداری منطقه ای که ساختمان در آن واقع شده است، تماس بگیرید.

مهلت اخذ گواهی پایان کار تا چه زمانی است؟

طبق قانون، مهلت اخذ گواهی پایان کار برای ساختمان های جدید، دو سال از تاریه صدور پروانه ساخت است..

در صورتی که مالک یا سازنده ساختمان ظرف مهلت مقرر نسبت به اخذ پایان کار اقدام نکند، شهرداری می تواند نسبت به صدور اخطاریه برای مالک یا سازنده اقدام کند. در صورتی که مالک یا سازنده ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع خلافی اقدام نکند، شهرداری می تواند نسبت به صدور رای کمیسیون ماده 100 اقدام کند.

در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 به نفع شهرداری باشد، مالک یا سازنده موظف به پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 است. در صورتی که مالک یا سازنده از پرداخت جریمه امتناع کند، شهرداری می تواند نسبت به اجرای رای کمیسیون ماده 100 اقدام کند.

بنابراین، توصیه می شود که مالک یا سازنده ساختمان، ظرف مهلت مقرر نسبت به اخذ پایان کار اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی احتمالی جلوگیری شود.

در برخی موارد، شهرداری ممکن است مهلت اخذ پایان کار را تمدید کند. این تمدید معمولاً برای ساختمان های بزرگ و یا ساختمان هایی که دارای مشکلات فنی هستند، در نظر گرفته می شود.

برای اطلاع از مهلت دقیق اخذ پایان کار، می توانید با شهرداری منطقه ای که ساختمان در آن واقع شده است، تماس بگیرید

مزایای اخذ گواهی پایان کار عبارتند از:

قانونی بودن ساختمان از نظر شهرداری و ارگان‌های دولتی: گواهی پایان کار، نشان‌دهنده این است که ساختمان مطابق با مجوزهای صادرشده از سوی شهرداری ساخته شده است. بنابراین، ساختمان دارای استحکام و ایمنی لازم است و از نظر شهرداری و ارگان‌های دولتی قانونی محسوب می‌شود.
عدم وجود تخلف ساختمانی: در صورتی که ساختمان دارای خلافی باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به صدور اخطاریه برای مالک یا سازنده اقدام کند. در صورتی که مالک یا سازنده ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع خلافی اقدام نکند، شهرداری می‌تواند نسبت به صدور رای کمیسیون ماده 100 اقدام کند. در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 به نفع شهرداری باشد، مالک یا سازنده موظف به پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 است.
امکان فروش و انتقال ملک: در صورتی که ساختمان دارای گواهی پایان کار باشد، امکان فروش و انتقال ملک وجود دارد. در صورتی که ساختمان دارای پایان کار نباشد، امکان فروش و انتقال ملک وجود ندارد.
امکان دریافت وام مسکن: در صورتی که ساختمان دارای گواهی پایان کار باشد، امکان دریافت وام مسکن از بانک‌ها وجود دارد. در صورتی که ساختمان دارای پایان کار نباشد، امکان دریافت وام مسکن از بانک‌ها وجود ندارد.
امکان استفاده از خدمات شهری: در صورتی که ساختمان دارای گواهی پایان کار باشد، امکان استفاده از خدمات شهری مانند آب، برق، گاز و تلفن وجود دارد. در صورتی که ساختمان دارای پایان کار نباشد، امکان استفاده از خدمات شهری وجود ندارد.
بنابراین، اخذ گواهی پایان کار برای ساختمان‌های جدید و قدیمی ضروری است تا از مزایای فوق بهره‌مند شوند.

مزایای اخذ پایان کار توسط وکیل ملکی عبارتند از:

سرعت و دقت در انجام امور: وکیل ملکی با تجربه و دانش حقوقی خود، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت بالا، امور مربوط به اخذ پایان کار را انجام دهد.
جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی: وکیل ملکی با آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ساختمان، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند.
دریافت خسارت در صورت عدم اخذ پایان کار: در صورتی که مالک یا سازنده ساختمان نسبت به اخذ پایان کار اقدام نکند، وکیل ملکی می‌تواند از طریق طرح دعوی، خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند.
در صورتی که قصد اخذ پایان کار برای ساختمان خود را دارید، توصیه می‌شود از خدمات وکیل ملکی استفاده کنید. وکیل ملکی می‌تواند شما را در تمام مراحل اخذ پایان کار، از جمله تهیه مدارک لازم، پیگیری امور در شهرداری و دادگاه و دریافت خسارت در صورت عدم اخذ پایان کار، راهنمایی و کمک کند.

در ادامه به برخی از مزایای خاص اخذ پایان کار توسط وکیل ملکی اشاره می‌کنیم:

**وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند تا مدارک لازم برای اخذ پایان کار را به صورت کامل و دقیق تهیه کنید. در صورتی که مدارک لازم به صورت کامل و دقیق تهیه نشود، ممکن است روند اخذ پایان کار طولانی شود یا حتی با شکست مواجه شود.
**وکیل ملکی می‌تواند با شهرداری و سایر ادارات مربوطه ارتباط برقرار کند و امور مربوط به اخذ پایان کار را پیگیری کند. این امر باعث می‌شود تا روند اخذ پایان کار سریع‌تر انجام شود.
**وکیل ملکی می‌تواند در صورت بروز مشکلات حقوقی، از حقوق شما دفاع کند. در صورتی که مالک یا سازنده ساختمان نسبت به اخذ پایان کار اقدام نکند، ممکن است مشکلات حقوقی برای شما ایجاد شود. در این صورت، وکیل ملکی می‌تواند از طریق طرح دعوی، حقوق شما را در دادگاه مطالبه کند.
بنابراین، اگر قصد دارید تا پایان کار ساختمان خود را دریافت کنید، توصیه می‌کنیم از خدمات وکیل ملکی استفاده کنید. وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، پایان کار ساختمان خود را دریافت کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.