الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست ؟

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی عبارت است از الزام مالک یا مالکین یک ملک مشاع به درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

صورت مجلس تفکیکی، سندی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک صادر می‌شود و در آن، حدود اربعه و مشخصات اختصاصی هر واحد از آپارتمان‌های یک مجتمع و مشاعات ساختمان، درج شده است.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، در قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی شده است. ماده 101 قانون ثبت مقرر می‌دارد:

در صورتی که ملکی به دو یا چند نفر به طور مشاع تعلق داشته باشد، هر یک از شرکا می‌تواند از سایر شرکا بخواهد که ملک را به نسبت سهم آنها تفکیک کنند.

در صورتی که مالک یا مالکین ملک مشاع، نسبت به تفکیک ملک اقدام نکنند، هر یک از شرکا می‌تواند از دادگاه، صدور حکم الزام به تفکیک را درخواست کند.

دادگاه، پس از رسیدگی به موضوع، در صورتی که درخواست تفکیک را موجه تشخیص دهد، حکم به تفکیک ملک و صدور صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد کرد.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، مزایای زیر را دارد:

تسهیل در نقل و انتقال ملک
کاهش اختلافات بین مالکین
امکان استفاده بهتر از ملک
در صورتی که ملکی بدون اخذ صورت مجلس تفکیکی، به فروش برسد، خریدار نمی‌تواند نسبت به ثبت سند رسمی انتقال اقدام کند. همچنین، در صورت بروز اختلاف بین مالکین، اخذ صورت مجلس تفکیکی، می‌تواند در حل اختلاف کمک کند.

به طور کلی، اخذ صورت مجلس تفکیکی، برای مالکین املاک مشاع، امری ضروری است و مزایای زیادی را به همراه دارد.

مراحل طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی به شرح زیر است:

تهیه دادخواست:
در ابتدا، باید دادخواستی تنظیم کنید و آن را به دادگاه صالح ارائه دهید.

دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا
موضوع دعوا
خواسته دعوا
دلایل و جهات درخواست
ارائه دادخواست به دادگاه:
دادخواست باید به دادگاه صالح ارائه شود. دادگاه صالح، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

پرداخت هزینه دادرسی:
برای طرح دعوا، باید هزینه دادرسی را بپردازید. هزینه دادرسی، بر اساس ارزش خواسته، تعیین می‌شود.

صدور قرار قبولی دادخواست:
پس از ارائه دادخواست به دادگاه، دادگاه قرار قبولی دادخواست را صادر می‌کند.

ابلاغ دادخواست به خوانده:
دادگاه باید دادخواست را به خوانده ابلاغ کند.

دفاع خوانده:
خوانده، پس از ابلاغ دادخواست، فرصت دارد تا به آن پاسخ دهد.

رسیدگی به دعوا:
پس از دفاع خوانده، دادگاه به دعوا رسیدگی می‌کند.

صدور رای:
دادگاه پس از رسیدگی به دعوا، رای صادر می‌کند.

در صورتی که دادگاه درخواست تفکیک را موجه تشخیص دهد، حکم به تفکیک ملک و صدور صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد کرد.

اجرای رای دادگاه:
در صورتی که رای دادگاه مبنی بر الزام به تفکیک ملک باشد، محکوم علیه باید نسبت به تفکیک ملک و صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام کند.

در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای دادگاه خودداری کند، محکوم له می‌تواند از طریق اجرای احکام، نسبت به اجرای رای دادگاه اقدام کند.

نکات مهم در طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:

دادخواست باید به صورت صحیح و کامل تنظیم شود.
هزینه دادرسی باید به درستی محاسبه و پرداخت شود.
دادخواست باید به خوانده ابلاغ شود.
خوانده باید فرصت کافی برای دفاع داشته باشد.
در صورتی که در طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، نیاز به راهنمایی یا مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید از خدمات یک وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید.

 

اهمیت اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست؟

اخذ صورتمجلس تفکیکی، برای مالکین املاک مشاع، امری ضروری است و مزایای زیادی را به همراه دارد. از جمله مزایای اخذ صورتمجلس تفکیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تسهیل در نقل و انتقال ملک:
در صورتی که ملکی بدون اخذ صورتمجلس تفکیکی، به فروش برسد، خریدار نمی‌تواند نسبت به ثبت سند رسمی انتقال اقدام کند.

کاهش اختلافات بین مالکین:
در صورت بروز اختلاف بین مالکین، اخذ صورتمجلس تفکیکی، می‌تواند در حل اختلاف کمک کند.

امکان استفاده بهتر از ملک:
با اخذ صورتمجلس تفکیکی، هر یک از مالکین، می‌توانند نسبت به ملک خود، به طور مستقل اقدام کنند.

به طور کلی، اخذ صورتمجلس تفکیکی، برای مالکین املاک مشاع، امری ضروری است و مزایای زیادی را به همراه دارد.

در ادامه، به برخی از مزایای اخذ صورتمجلس تفکیکی، به طور مفصل‌تر، اشاره می‌کنیم:

تسهیل در نقل و انتقال ملک

در صورتی که ملکی بدون اخذ صورتمجلس تفکیکی، به فروش برسد، خریدار نمی‌تواند نسبت به ثبت سند رسمی انتقال اقدام کند.

برای ثبت سند رسمی انتقال ملک، باید صورتمجلس تفکیکی ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ارائه شود. در صورتی که صورتمجلس تفکیکی ملک، موجود نباشد، اداره ثبت اسناد و املاک، از ثبت سند رسمی انتقال، خودداری خواهد کرد.

بنابراین، در صورتی که قصد دارید ملک خود را بفروشید، باید قبل از فروش ملک، نسبت به اخذ صورتمجلس تفکیکی آن اقدام کنید.

کاهش اختلافات بین مالکین

در صورت بروز اختلاف بین مالکین، اخذ صورتمجلس تفکیکی، می‌تواند در حل اختلاف کمک کند.

در صورت عدم وجود صورتمجلس تفکیکی، حدود اربعه و مشخصات اختصاصی هر واحد از ملک، مشخص نیست. این امر، می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین مالکین شود.

با اخذ صورتمجلس تفکیکی، حدود اربعه و مشخصات اختصاصی هر واحد از ملک، مشخص می‌شود. این امر، می‌تواند در حل اختلاف بین مالکین، کمک کند.

امکان استفاده بهتر از ملک

با اخذ صورتمجلس تفکیکی، هر یک از مالکین، می‌توانند نسبت به ملک خود، به طور مستقل اقدام کنند.

در صورت عدم وجود صورتمجلس تفکیکی، هر یک از مالکین، برای انجام هرگونه اقدامی در خصوص ملک، باید از سایر مالکین، کسب اجازه کند.
با اخذ صورتمجلس تفکیکی، هر یک از مالکین، می‌توانند به طور مستقل، نسبت به ملک خود، اقدام کنند. این امر، می‌تواند در استفاده بهتر از ملک، کمک کند.

در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که اخذ صورتمجلس تفکیکی، برای مالکین املاک مشاع، امری ضروری است و مزایای زیادی را به همراه دارد.

 

اخذ صورت مجلس تفکیکی بر عهده کیست؟

طبق قانون ثبت اسناد و املاک، اخذ صورت مجلس تفکیکی، بر عهده مالکین ملک مشاع است.

ماده 101 قانون ثبت مقرر می‌دارد:

در صورتی که ملکی به دو یا چند نفر به طور مشاع تعلق داشته باشد، هر یک از شرکا می‌تواند از سایر شرکا بخواهد که ملک را به نسبت سهم آنها تفکیک کنند.

بنابراین، هر یک از مالکین ملک مشاع، می‌تواند نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کند.

در صورتی که مالکین ملک مشاع، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کنند.

در صورتی که مالکین ملک مشاع، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق نداشته باشند، هر یک از مالکین، می‌تواند از دادگاه، صدور حکم الزام به تفکیک را درخواست کند.

دادگاه، پس از رسیدگی به موضوع، در صورتی که درخواست تفکیک را موجه تشخیص دهد، حکم به تفکیک ملک و صدور صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد کرد.

به طور کلی، اخذ صورت مجلس تفکیکی، بر عهده مالکین ملک مشاع است. در صورتی که مالکین ملک مشاع، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کنند. در صورتی که مالکین ملک مشاع، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق نداشته باشند، هر یک از مالکین، می‌تواند از دادگاه، صدور حکم الزام به تفکیک را درخواست کند.
اما در برخی قرارداد های مشارکت در ساخت این وظیفه از سوی مالکین به سازنده محول میشود و سازنده وکالتنامه ای که در آن تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی دارد را امضا میکند .
صورت مجلس تفکیکی در مورد چه املاکی صادر میشود ؟

صورت مجلس تفکیکی، در مورد املاک مشاع صادر می‌شود. املاک مشاع، املاکی هستند که به دو یا چند نفر به طور مشترک تعلق دارند.

صورت مجلس تفکیکی، سندی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک صادر می‌شود و در آن، حدود اربعه و مشخصات اختصاصی هر واحد از ملک، درج شده است.

در صورتی که ملکی، مشاع باشد، برای انجام هرگونه اقدامی در خصوص ملک، مانند فروش، اجاره، ساخت و ساز و …، باید صورت مجلس تفکیکی آن، صادر شده باشد.

صورت مجلس تفکیکی، در مورد املاک زیر، صادر می‌شود:

املاک مسکونی
املاک تجاری
املاک صنعتی
املاک کشاورزی
املاک تفریحی
در صورتی که ملکی، مشاع باشد، هر یک از مالکین ملک، می‌تواند نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کند.

در صورتی که مالکین ملک، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام کنند.

در صورتی که مالکین ملک، نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی، توافق نداشته باشند، هر یک از مالکین، می‌تواند از دادگاه، صدور حکم الزام به تفکیک را درخواست کند.

دادگاه، پس از رسیدگی به موضوع، در صورتی که درخواست تفکیک را موجه تشخیص دهد، حکم به تفکیک ملک و صدور صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد کرد.

 

دادگاه صالح برای دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:

دادگاه صالح برای دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

ماده 101 قانون ثبت مقرر می‌دارد:

در صورتی که ملکی به دو یا چند نفر به طور مشاع تعلق داشته باشد، هر یک از شرکا می‌تواند از سایر شرکا بخواهد که ملک را به نسبت سهم آنها تفکیک کنند.

و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که ملک در حوزه آن واقع است.

بنابراین، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، که مربوط به ملک غیرمنقول است، باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، اقامه شود..

در صورتی که ملک در حوزه قضایی یک شهرستان قرار داشته باشد، دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، اقامه شود.

 

مقدمه ی دادخواست الزام به صورت مجلس تفکیکی چیست؟

مقدمه ی دعوی الزام به صورت مجلس تفکیکی اخذ پایان کار ساختمان می باشد .البته در صورتی که پایان کار ساختمان اخذ نشده باشد می توان ضمن یک دادخواست یا طرح یک دعوی نسبت به الزام به پایان کار نیز درخواست داد.

نظریه مشورتی درمورد الزام همزمان به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی

مطابق نظریه شماره 2010/92/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 16/10/1392

” با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رای نماید. “

بدیهی طرح دعوی و دادخواست الزام به صورت مجلس تفکیکی مانند هر دعوی حقوقی نیازمند رعایت نکاتی است که در صورت عدم توجه به این نکات با رد دعوی در دادگاه صالح رو به رو خواهد شد.به همین علت بهتر است قبل از طرح دعوی با استفاده از مشاوره حقوقی یا انجام کار توسط وکیل ملکی طرح دعوی خود را از ایرادتی که ممکن است در دادگاه مورد اشاره قرار بگیرد مصون نمایید،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.